Naujiena!

Opozicija atvertė visas kortas: paskelbė klausimus V. Čmilytei-Nielsen ir N. Grunskienei dėl galimo informacijos nutekinimo

Neeilinę Seimo sesiją vasario 9 dieną, ketvirtadienį, dėl galimai buvusiam Seimo nariui Kristijonui Bartoševičiui nutekintos informacijos siūlančios rengti beveik visos parlamento opozicinės frakcijos paviešino klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ir generalinė prokurorė Nida Grunskienė.

Pasidalinti su draugais 🙏

Be to, išskirti ir klausimai, į kuriuos atsakymus rasti turėtų Seimo laikinoji tyrimų komisija, kurios reikalauja opozicija.

Nurodoma, kad neeilinėje Seimo sesijoje būtų pristatyti ir keli įstatymų pakeitimai.

Portalas lrytas.lt pateikia klausimus, kuriuos opozicija nori užduoti Seimo pirmininkei V.Čmilytei-Nielsen:

1. Kaip buvo derinamas Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitas pas Jus š. m. sausio 20 d.? Ar tiesiogiai pati bendravote su Generaline Prokurore ir derinote jos vizito į Seimą laiką? Jei tai darėte ne pati, kas ir kokiu būdu derino, organizavo Generalinės Prokurorės atvykimą, kuriuo laiku Generalinė Prokurorė atvyko pas Jus?

2. Ar derinant š. m. sausio 20 d. susitikimą Seime Jums buvo pranešta kokiu tikslu atvyksta Generalinė Prokurorė N. Grunskienė? Jei tikslas buvo pasakytas iš anksto, kokia informacija buvo Jums pateikta? Nurodykite asmenis, su kuriais pasidalinote šia informacija.

3. Prašome tiksliai nurodyti ką, atvykusi į š. m. sausio 20 d. susitikimą, Jums pranešė Generalinė Prokurorė: ar buvo įvardinta kada prokuratūra norėtų, kad butų sušaukta neeiline sesija? Ar buvo paminėta dėl kokių galimai nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas? Ar buvo paminėta konkretaus Seimo nario pavardė, dėl kurio galimai nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas? Jei ne, ar buvo paminėta to Seimo nario frakcija? Jei ne, ar buvo paminėta ar Seimo narys priklauso valdančiajai frakcijai, ar opozicijai?

4. Ar, š. m. sausio 20 d. iš susitikimo su Jumis išvykus Generalinei Prokurorei, Jums jos perduota informacija pasidalinote su savo sekretoriato darbuotojais, padėjėjais? Jei taip, kokiu tikslu? Ar informavote ką nors iš Seimo kanceliarijos darbuotojų ar asmeninio politinio pasitikėjimo tarnautojų apie būtinybę organizuoti neeilinę Seimo sesiją? Jei taip, ar įvardijote būtinybės organizuoti neeilinę Seimo sesiją priežastį?


Patogiausias būdas sužinoti ir pamatyti daugiau įdomybių - sekti mūsų „Facebook“ puslapį


5. Ar apie Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizitą š. m. sausio 20 d. informavote ką nors iš Liberalo sąjūdžio frakcijos narių, frakcijos patarėjų/padėjėjų, Liberalų sąjūdžio partijos narių? Jei taip, su kokiais asmenimis ir kokia informacija pasidalinote?

6. Ar š. m. sausio 20 d., po Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizito, buvote susitikus su TS– LKD partijos frakcijos Seime nariais, šios frakcijos patarėjais/padėjėjais ar TS-LKD partijos nariais, Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ar Vyriausybės nariais? Jei taip, ar šie susitikimai buvo numatyti ir skelbti Jūsų darbotvarkėje?

7. Ar apie Generalinės Prokurorės N. Grunskienės vizitą ir jo tikslą bet kokia forma informavote TS– LKD partijos, jos frakcijos Seime narius, Ministrę Pirmininkę ar Vyriausybės narius? Jei taip, kokią informaciją suteikėte?

8. Kada ir kokiomis aplinkybėmis sužinojote, kad Generalinė Prokurorė N. Grunskienė kreipėsi į Jus dėl Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kokiu būdu ir su kokiais asmenimis šia informacija pasidalinote? Kokiu tikslu?

9. Ar š. m. sausio 20 d. skambinote, siuntėte bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kitokia forma kontaktavote su Kristijonu Bartoševičiumi? Jei taip– kokią informaciją perdavėte?

10. Kodėl slėpėte nuo visuomenės ir žiniasklaidos, kad š. m. sausio 20 d. pas Jus buvo atvykusi Generalinė Prokurorė N. Grunskienė? Kodėl jos vizitas nebuvo skelbtas Jūsų darbotvarkėje? Kodėl apie šį nuslėptą vizitą prabilote tik š .m. sausio 26 d., t. y. praėjus beveik savaitei po vizito?

Portalas lrytas.lt pateikia klausimus, kuriuos opozicija nori užduoti generalinei prokurorei N.Grunskienei:

1. Kada ikiteisminį tyrimą atliekanti policijos įstaiga ar šį tyrimą kontroliuojantis prokuroras kreipėsi į Generalinę Prokuratūrą (toliau – GP) dėl buvusio Seimo nario, buvusio TS-LKG frakcijos Seime nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo?

2. Kodėl Jūs, prieš kreipdamasi į Lietuvos Respublikos Seimą oficialiu raštu, susitikote su Seimo Pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen? Koks buvo tokio susitikimo tikslas, kodėl susitikimas nebuvo įtrauktas į Jūsų darbotvarkę?

3. Kas derino Jūsų susitikimą su Seimo Pirmininke V. Čmilyte-Nielsen, ar darėte tai pati, ar prokuratūros tarnautojai? Kaip Seimo Pirmininkei buvo įvardintas Jūsų susitikimo š. m. sausio 20 d. tikslas?

4. Kokią informaciją pateikėte Seimo Pirmininkei š. m. sausio 20 d. susitikimo metu? Ar buvo paminėtas konkretus Seimo narys, Seimo nario frakcija, partija, ar buvo paminėta, kad tai Seimo valdančiosios koalicijos atstovas?

5. Kaip ir kada sužinojote, kad buvęs Seimo narys K. Bartoševičius š. m. sausio 20 d. vakare kreipėsi į VRK dėl Seimo nario mandato atsisakymo? Kokių veiksmų ėmėtės? Ar š. m. sausio 20 d., po K. Bartoševičiaus kreipimosi, kalbėjote apie tai su Seimo pirmininke? Ar šį klausimą aptarėte kada nors kitu metu?

6. Kodėl š. m. sausio 23 d. kreipėtės į Seimo Pirmininkę oficialiu raštu du kartus? Kodėl ir kieno iniciatyva buvo nusiųstas antrasis raštas Seimo Pirmininkei?

7. Ar apie GP ketinimus kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo buvo informuotas Policijos departamentas prie VRM, Policijos generalinis komisaras, jo pavaduotojai, LKPB viršininkas arba pavaduotojai? Jei taip, kada tai buvo padaryta ir kokiu būdu?

8. Ar apie ketinimo kreiptis į Seimo Pirmininkę aplinkybes žinojo ikiteisminį tyrimą atliekančios policijos įstaigos tyrėjai ir vadovai? Ar jiems buvo žinoma kada bus kreipiamasi į Seimo Pirmininkę?

9. Ar manote, kad informacija apie ketinimą kreiptis į Seimo Pirmininkę dėl K. Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo po Jūsų susitikimo su Seimo Pirmininke buvo atskleista tretiesiems asmenims?

10. Ar ikiteisminiame tyrime priimtas sprendimas dėl būtinybės panaikinti buvusio Seimo nario K. Bartoševičiaus teisinę neliečiamybę yra to ikiteisminio tyrimo medžiaga ir duomenys? Jei taip, kodėl prokuratūra nepavedė atlikti aplinkybių patikrinimo dėl galimo informacijos nutekėjimo?

11. Ar Jūsų nuomone LR Baudžiamajame kodekse 247 straipsnis (ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo) yra veikiantis ir galiojantis?

12. Kodėl viešai teigiate, kad ikiteisminio tyrimo duomenų atskleidimas be leidimo nėra nusikalstama veika, jeigu nėra padaryta žala ikiteisminiam tyrimui? Kokia teisės norma vadovavotės taip teigdama?

13. Ar manote, kad ikiteisminio tyrimo duomenų be leidimo atskleidimas, kai paviešinami asmens duomenys, LR Baudžiamojo proceso kodekse ar LR Kriminalinės žvalgybos įstatyme numatytos ir taikytos procesinės prievartos priemonės, nėra nusikalstama veika?

Portalas lrytas.lt pateikia klausimus, į kuriuos turėtų atsakyti ir išvadas iki kovo 30 dienos pateikti laikinoji Seimo tyrimų komisija:

1) Kaip ir kieno buvo derinamas š. m. sausio 20 d. Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitas pas Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen? Ar derinant susitikimą Seimo Pirmininkei buvo žinoma kokiu tikslu jis vyks? Jei tikslas buvo pasakytas iš anksto, kokia informacija buvo pateikta? Kam dar, be Seimo Pirmininkės, Seime ši informacija buvo prieinama? Ar buvo daugiau asmenų, dalyvavusių Seimo Pirmininkės V. Čmilytės–Nielsen bei Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės susitikime? Jei taip, kokie tai asmenys?

2) Kodėl buvo nuspręsta viešai nepranešti (pavyzdžiui, paskelbiant Seimo Pirmininkės darbotvarkėje) apie š. m. sausio 20 d. vykusį Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizitą pas Seimo Pirmininkę Viktoriją Čmilytę – Nielsen? Kodėl informacija apie susitikimą buvo paviešinta tik š. m. sausio 26 d.? Kokios šį sprendimą lėmusios priežastys?

3) Koks buvo Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės š. m. sausio 20 d. žodžiu pateikto pranešimo turinys: ar buvo įvardinta kada prokuratūra norėtų, kad būtų sušaukta neeiline sesija; ar buvo paminėta dėl kokių nusikalstamų veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas; ar buvo paminėta Seimo nario pavardė, dėl kurio imuniteto panaikinimo bus kreiptasi? Jei nebuvo įvardintas konkretus asmuo, ar buvo paminėta frakcija, kuriai Seimo narys priklauso, arba Seimo nario priklausomybė Seimo pozicijai arba opozicijai?

4) Ar Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen š. m. sausio 20 d. Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės patikėta informacija pasidalino su savo sekretoriato, Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais bei kitų institucijų valstybės tarnautojais arba asmeninio politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojais? Jei taip, su kuo iš jų ir dėl kokių priežasčių?

5) Ar apie š. m. sausio 20 d. vykusį Generalinės Prokurorės vizitą ir jo turinį, kuriuo nors laiku tarp š. m. sausio 20 d. ir sausio 23 d., buvo informuoti kiti Seimo nariai, Seimo frakcijos, politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojai, valdančiąja koaliciją sudarančių partijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariai? Jei taip, kokiems asmenis, kada ir kodėl buvo pateikta informacija?

6) Ar š. m. sausio 20 d., po Generalinės Prokurorės Nidos Grunskienės vizito, Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen buvo susitikusi su Seimo Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos, šios partijos ar partijos administracijos nariais, Lietuvos Respublikos Ministre Pirmininke Ingrida Šimonyte ar Vyriausybės nariais? Jei taip, kas šių susitikimų metu aptarta? Kodėl apie susitikimus informacija neskelbta Seimo Pirmininkės Viktorijos Čmilytės – Nielsen darbotvarkėje?

7) Ar š. m. sausio 20 d. Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen asmeniškai ar per kitą įgaliotą asmenį skambino, siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi? Jei taip, kokia informacija buvo perduota Seimo nariui?

8) Kada ir kokiomis aplinkybėmis Seimo Pirmininkė Viktorija Čmilytė – Nielsen sužinojo apie tai, kad Generalinė Prokuratūra oficialiai kreipėsi dėl tuometinio Seimo nario Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kokiu būdu ir su kokiais asmenimis šia informacija Seimo Pirmininkė pasidalino? Kokiu tikslu?

9) Kuriems asmenims Generalinėje Prokuratūroje buvo žinoma apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių, tiesiogiai ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti Kristijoną Bartoševičių apie galimus Generalinės Prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

10) Kuriems asmenims Lietuvos Policijoje buvo žinoma apie Kristijono Bartoševičiaus atžvilgiu atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (arba) faktą, kuomet bus kreipiamasi į Seimą dėl Kristijono Bartoševičiaus neliečiamybės panaikinimo? Kurie iš šių žmonių tiesiogiai, ar per kitus asmenis, galėjo siekti informuoti Lietuvos Respublikos Ministrę Pirmininkę, Seimo bei Vyriausybės narius ar kitus asmenis turėdami tikslą iš anksto įspėti Kristijoną Bartoševičių apie atliekamą ikiteisminį tyrimą ir (ar) galimus Generalinės Prokuratūros veiksmus ir suteikti jam laiko jiems pasiruošti? Ar šie asmenys asmeniškai siuntė bet kokios formos pranešimą, elektroninį laišką ar kokia kita forma bendravo su tuometiniu Seimo nariu Kristijonu Bartoševičiumi arba kitais, jam informaciją galinčiais perduoti asmenimis?

Jeigu Seimas pritars, ši komisija būtų sudaryta iš parlamentarų, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

Neeilinę parlamento sesiją nori rengti visos opozicinės frakcijos, išskyrus valstiečius.

Šaltinis: lrytas.lt

Pasidalinti su draugais 🙏

You cannot copy content of this page