Įdomūs

Buvo drąsus, kol neatsidūrė policijoje: tylėčiau, jeigu tik būčiau žinojęs, kuo tai baigsis

Drąsus, kol niekas nemato ir negirdi – kai tik atsidūrė policijos komisariate, visa drąsa išgaravo: baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Biržų gyventojas Aurelijus J. ėmė atgailauti dėl savo poelgio, prašė pasigailėti ir teisinosi, kad niekada nepamanė, jog už feisbuke parašytus žodžius gali būti nuteistas.

Pasidalinti su draugais 🙏

Bet ne tik gali, bet ir buvo – teismas jau prieš tai keturis kartus teistą vyrą pripažino kaltu dėl to, kad šis viešai niekino bei kurstė diskriminuoti homoseksualus kaip žmonių grupę dėl jų seksualinės orientacijos.

Ikiteisminio tyrimo metu pareigūnų surinktus duomenis įvertinęs teisėjas Dainius Strautininkas nusprendė, kad tikslingiausia Aurelijui J. skirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę – laisvės apribojimą aštuoneriems mėnesiams. Šios bausmės metu nuteistasis įpareigotas dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.

„Šis įpareigojimas skirtinas todėl, kad Aurelijus J. šiuo metu nedirbantis ir nėra registruotas Užimtumo tarnyboje, o įsidarbindamas jis galėtų būti naudingas visuomenei bei turėti legalų pragyvenimo šaltinį ir pajamų, – nurodė teisėjas D. Srautininkas. – Teismo nuomone, pastovus užimtumas leistų teigiamai įtakoti Aurelijaus J. elgesį, užtikrintų pragyvenimo (pajamų) šaltinį, skatins laikytis įstatymų ateityje ir sudarys prielaidas siekti kitų baudžiamajame įstatyme nustatytų tikslų.“

Aurelijui J. grėsė dar griežtesnė bausmė, tačiau jis pripažino kaltę, teigė, jog nuoširdžiai gailisi bei sutiko, kad teisėsaugos pareigūnų pradėtas baudžiamasis procesas baigtųsi priimant baudžiamąjį įsakymą. Taip nuteistajam net trečdaliu buvo sumažintas laisvės apribojimo laikas.

Tačiau nuosprendyje teismas pažymėjo, kad nusikaltimą vyras padarė būdamas recidyvistas – nebuvo išnykęs teistumas. O jis anksčiau buvo teistas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kyšio davimo ir sveikatos sutrikdymo.

Baudžiamojon atsakomybėn Biržuose gyvenantis vyras buvo patrauktas dėl feisbuke parašyto komentaro – jis ne tik įžeidžiančiai atsiliepė apie homoseksualios orientacijos asmenis, bet ir ragino juos šaudyti.

Taip Aurelijus J. reagavo į publikuotą straipsnį, kuriame buvo pasakojima apie Seimo Žmogaus teisių komitete pristatytą Lietuvos žmogaus teisių centro atliktą tyrimą dėl lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo galimybių. Šis tyrimas buvo suplanuotas dar prieš Laisvės partijai partnerystės klausimą aktualizuojant politinėje darbotvarkėje.


Patogiausias būdas sužinoti ir pamatyti daugiau įdomybių - sekti mūsų „Facebook“ puslapį


Aurelijaus J. parašytą komentarą galėjo matyti daugybė žmonių, tačiau į jo raginimus susidoroti su homoseksualios orientacijos asmenimis niekas nereagavo. Bet kai šį komentarą pamatė Europos žmogaus teisių fondo darbuotojai, netrukus policijoje buvo gautas pareiškias, kuriame buvo prašoma pradėti ikiteisminį tyrimą.

Anot centro atstovų, teisė reikšti įsitikinimus yra garantuota Lietuvos Konstitucijoje, tačiau šiame pagrindiniame įstatyme yra numatyta ir išimtis: laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. Be to, kaip pažymima pareiškime, saviraiškos laisvę taip pat garantuoja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija, bet ji gali būti ribojama, kai yra pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir reputacija, taip pat kyla grėsmė valstybės saugumui, viešajai tvarkai, gyventojų sveikatai ar dorovei.

Asociatyvi nuotrauka

Dėl parašyto komentaro baudžiamojon atsakomybėn patrauktas Aurelijus J. tikino, kad labai retai internete rašo komentarus, tačiau anot jo, ko gero, tąkart jis buvo supykęs ir norėjo išlieti savo įniršį.

„Tas mano komentaras, kurį jau buvau ir pamiršęs, parašytas su klaidomis, matyt, buvau supykęs ir taip parašiau“, – vyras teigė, kad komentaras buvo parašytas vidury dienos, todėl tuo metu jis tikrai buvo blaivus, nes alkoholio beveik nevartoja, o jeigu išgeria, tuomet saikingai.

Biržų gyventojas policijoje aiškino, kad yra priešiškai nusiteikęs prieš homoseksualios orientacijos žmones, juos jis vadina įžeidžiančiu žodžiu.

„Jie mane pykdo, nes jie labai reiškiasi, nori dėmesio, man jų seksualinis gyvenimo būdas yra išvis nesuprantamas“, – policijoje savo poziciją dėstė Aurelijus J.

Paklaustas, kodėl savo komentare jis siūlė homoseksualus šaudyti, vyras teisinosi, jog buvo neteisingai suprastas.

„To tikrai neturėjau mintyse rašydamas, parašiau abstrakčiai, kai rašiau, kad juos reikia šaudyti, tai tikrai neturėjau galvoje, kad taip ir reikia daryti, tiesiog taip parašiau negalvodamas, viskas įvyko spontaniškai“, – policijos tyrėjams teisinosi jis.

Vyras taip pat pridūrė nemanęs ir net nepagalvojęs, kokios gali kilti jo tokio išsireiškimo pasekmės.

„Tik dabar policijoje supratau, kokios yra mano parašyto komentaro pasekmės, dėl to nuoširdžiai gailiuosi, suprantu, kad tokiu savo elgesiu aš homoseksualių asmenų grupę paniekinau ir diskriminavau“, – sakė jis.

Bet, kaip pažymėjo Aurelijus J., net ir nuteistas dėl homoseksualios orientacijos asmenų diskriminavimo, jis savo nuomonės apie juos nekeis.

„Dabar supratau, kad savo nuomonę galima turėti, aš jos nekeisiu, tačiau ir jos viešai daugiau neskleisiu“, – Biržų gyventojas pažymėjo, kad „nemato tame nieko blogo“, kai homoseksualus vadina įžeidžiančiais žodžiais.

„Pastaruoju metu homoseksualūs asmenys reiškiasi visur, kur tik gali, atrodo, kad normaliems žmonėms nebėra jau vietos“, – policijoje savo poziciją dėstė jis, bet tuo pačiu ne kartą pridūrė, jog apgailestauja dėl tokio savo poelgio.

Asociatyvi nuotrauka

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos ekspertas, teikiantis išvadas dėl viešosios informacijos priskyrimo informacijos, kuria skatinama nesantaika dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, savo pažymoje nurodė, kad Aurelijaus J. parašytame komentare yra „išreikštas raginimas diskriminuoti homoseksualus kaip žmonių grupę, skiriamą seksualinės orientacijos pagrindu“, taip pat „kurstoma prieš juos smurtauti bei fiziškai su jais susidoroti“.

„Tačiau komunikacijos akto sėkmingumas labai abejotinas dėl kai kurių sėkmingo komunikacijos akto sąlygų dalinio tenkinimo, kylančio iš adresanto bei adresato hipotetiškumo ir raginamų veiksmų pobūdžio“, – pabrėžė ekspertas.

Jis taip pat pridūrė, kad Aurelijaus J. komentare yra niekinami homoseksualai kaip žmonių grupė dėl jų seksualinės orientacijos.

Ikiteisminio tyrimo metu policijos pareigūnams nepavyko surasti mobiliojo telefono, iš kurio Aurelijus J. parašė komentarą, todėl jo, kaip nusikaltimo įrankio, teismas negalėjo konfiskuoti.

Delfi.lt informuoja, kad už viešojoje erdvėje parašytus komentarus atsako jų autoriai.

Baudžiamojo kodekso 170 straipsnis numato, kad tas, kas viešais pareiškimais žodžiu, raštu ar panaudodamas visuomenės informavimo priemonę tyčiojosi, niekino, skatino neapykantą ar kurstė diskriminuoti žmonių grupę ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

Tas, kas viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl lyties, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų arba finansavo ar kitaip materialiai rėmė tokią veiklą, gali būti baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.

Šaltinis: DELFI.LT

Pasidalinti su draugais 🙏

You cannot copy content of this page